Wybierz swój język

Filtry hydrauliczne BlueLine Filtration

Oryginalne filtry hydrauliczne BlueLine to szeroki wybór filtrów kompletnych oraz wkłady do filtrów hydraulicznych o niskim, średnim i wysokim ciśnieniu. Wszystkie trzy warianty zapobiegają przedostaniu się zanieczyszczeń do hydraulicznego układu. Nowoczesne systemy hydrauliczne stawiają duże wymagania. Lepsze sterowanie hydrauliczne i długotrwała żywotność elementów powinny zapewniać wysokie standardy wydajności, dzięki czemu komponenty hydrauliczne są budowane z większą tolerancją, zwiększając ich wrażliwość na zanieczyszczenia. Wysokiej jakości filtry hydrauliczne BlueLine wychodzą na przeciw stawianych wymagają systemów hydraulicznych. Poza asortymentem filtracji, w swojej ofercie posiadamy wiele elementów hydraulicznych, które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle.Produkty jakie oferujemy to miedzy innymi: pompy hydrauliczne, silniki, Hydrostatyczne zawory skrętu, Chłodnice oleju, zasilacze i wiele innych.

Oryginalne filtry hydrauliczne i ich znaczenie w zastosowaniach przemysłowych

Współczesne filtry hydrauliczne oraz układy, w których są zastosowane to złożone i wydajne mechanizmy, których prawidłowe działanie zależy od różnych komponentów. Jeden element jednakże wyróżnia się jako najważniejszy: płyn hydrauliczny.

Bez wolnego od zanieczyszczeń płynu hydraulicznego cały system narażony jest na awarię. Jak się okazuje badania wykazały, że do 90% problemów z systemami hydraulicznymi jest spowodowana zanieczyszczeniem płynu.

Aby zapobiec takim problemom i zapewnić płynne działanie układów hydraulicznych, filtracja oleju w przemyśle odgrywa kluczową rolę. Wysokiej jakości filtry hydrauliczne są przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń z płynu, utrzymując go w czystości i bez szkodliwych cząstek. Przyjrzyjmy się różnym typom filtrów stosowanych w modelach hydraulicznych i ich konkretnym funkcjom.

Rodzaje filtrów hydraulicznych

1. Filtry hydrauliczne ssące

Filtry ssące są umieszczone przed pompą i chronią elementy układu przed większymi cząstkami brudu stanowiąc pierwszy element oczyszczania oleju hydraulicznego. Ich podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się tych cząstek do pompy hydraulicznej i potencjalnemu powodowaniu uszkodzeń. Filtry hydrauliczne ssące mają stosunkowo duży przepływ aby nie ograniczać pompy ssącej co mogłoby doprowadzić do kawitacji. Podobnie ja filtr powrotny jest to niedrogi filtr hydrauliczny i działając na samym początku systemu odseparowuje największe cząstki zabrudzeń tym samym chroniąc elementy układu wysokiego ciśnienia.

2. Filtry hydrauliczne ciśnieniowe

Umieszczone za pompą filtry hydrauliczne ciśnieniowe zapewniają dokładne oczyszczanie płynu przed jego wprowadzeniem do obwodu hydraulicznego. Filtry te chronią pracę układu hydraulicznego oraz drogie komponenty, takie jak serwozawory i siłowniki przed zanieczyszczeniem chroniąc elementy układu oraz zwiększając trwałość układu hydraulicznego. Mają one kluczowe znaczenie dla zapobiegania awariom systemu i utrzymania wydajności systemów hydraulicznych.   

3. Filtry hydrauliczne powrotne

Filtry hydrauliczne powrotne to filtry niskociśnieniowe umieszczone tuż przed powrotem płynu do zbiornika. Zazwyczaj są to niedrogie filtry hydrauliczne. Filtr powrotny odfiltrowuje wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby nagromadzić się w pompie i siłownikach. Filtry te pomagają utrzymać czystość płynu przed jego ponownym wprowadzeniem do układu, chroniąc następujące po nim elementy układu hydraulicznego zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia co w przypadku układów hydraulicznych ma ogromne znaczenie i zwiększa niezawodność układu hydraulicznego.

4. Filtry off-line

Filtry off-line to niezależne podsystemy filtracji takie jak wózki filtracyjne, które działają gdy maszyna nie jest aktywna. Składają się one z wkładu filtra oleju, pompy, silnika i połączeń sprzętowych. Filtry te zapewniają oczyszczanie oleju hydraulicznego oraz, że płyn hydrauliczny utrzymuje stały poziom czystości, nawet gdy system nie jest używany. Filtry off-line są szczególnie przydatne do utrzymywania czystości przechowywanego płynu poprzez usuwanie zanieczyszczeń zgromadzonych podczas transferu lub skorodowanych elementów zbiornika. Filtry hydrauliczne stosowane w tych podsystemach również należą do grupy niedrogich filtrów hydraulicznych co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność oraz zapewnia oszczędności polegające na braku napraw wynikających z brudnego oleju hydraulicznego.

5. Filtry powietrza

Filtry powietrza, znane również jako odpowietrzniki, służą do filtrowania powietrza doprowadzanego do konkretnego układu hydraulicznego. Bez najwyższej jakości filtra powietrza, zanieczyszczone powietrze może zostać wciągnięte do zbiornika, szybko zanieczyszczając płyn. Filtry odpowietrzające odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu układu hydraulicznego w stanie wolnym od unoszących się w powietrzu cząstek, które mogą powodować uszkodzenia. Dodatkowym atutem filtrów odpowietrzania jest pozwalanie na utrzymywanie właściwego poziomu oleju hydraulicznego a przez to ciśnienie w zbiorniku.

6. Kryteria doboru filtrów hydraulicznych

Dobór filtrów hydraulicznych jest często procesem skomplikowanym, składającym się z wielu kryteriów często determinowanych przez surowe wymagania produkcyjne czy przemysłowe. Właściwe dokonanie doboru filtrów hydraulicznych jest również utrudnione ze względu na rożne rodzaje filtrów hydraulicznych oraz ich różnorodność. Jest jednakże kilka podstawowych parametrów, które można zastosować i należą do nich:

  • Gęstość cieczy/płynu (cst)
  • Temperatura pracy (C)
  • Ciśnienie układu (bar)
  • Przepływ (l/min)
  • Wydajność (um)

Teraz, gdy już rozumiemy zastosowanie filtrów hydraulicznych oraz różne rodzaje filtrów oleju hydraulicznego, zagłębimy się w to, dlaczego filtracja przemysłowa jest niezbędna w systemach hydraulicznych.

Cechy filtra hydraulicznego - filtracja hydrauliczna

1. Ochrona sprzętu

W produkcji przemysłowej wkłady do filtrów hydraulicznych mają kluczowe znaczenia dla ochrony złożonych i drogich maszyn. Bez odpowiedniej filtracji hydraulicznej cząsteczki w płynie mogą spowodować uszkodzenie sprzętu, prowadząc do awarii i konieczności przeprowadzania kosztownych napraw. Na przykład cząsteczki pozostawione bez filtracji w rurach mogą powodować erozję metalu i zagrażać integralności systemu i dlatego przeprowadzona na czas wymiana filtrów hydraulicznych ma kluczowe znaczenie.

2. Oczyszczanie

Filtracja odgrywa kluczową rolę w oczyszczaniu różnych substancji, w tym wody, chemikaliów, farmaceutyków oraz wielu innych. Współczesne filtry hydrauliczne eliminują osad, piasek, żwir, węgiel, bakterie i inne zawieszone cząstki, zapewniając, że główne materiały procesowe pozostają czyste i wolne od zanieczyszczeń. Bez filtracji nie mielibyśmy bezpiecznej wody pitnej ani wysokiej jakości produktów farmaceutycznych.

3. Bezpieczeństwo i zgodność

Filtracja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniom między układowym, zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy, zagrożeniom dla zdrowia i życia czy problemom środowiskowym. Umożliwia firmom przestrzeganie norm bezpieczeństwa i jakości określonych przez agencje regulacyjne, takie jak Agencja Ochrony Środowiska i Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Właściwe zastosowanie filtrów hydraulicznych i przemysłowych zapewnia bezpieczeństwo pracowników, środowiska i ogólną integralność procesów  przemysłowo-produkcyjnych.

4. Separacja

Wiele procesów produkcyjnych i przemysłowych wymaga izolacji określonych substancji, takich jak ciała stałe, gazy, oleje, woda i inne. Filtracja, w szczególności separacja, pozwala na skuteczne oddzielenie i izolację tych substancji co umożliwia optymalne funkcjonowanie systemów i zapobiega zanieczyszczeniom między rożnymi produktami lub komponentami. Przykładem może tu być separacja wody z oleju hydraulicznego czy eliminacja oleju z powietrza w kompresorach – oba te procesy są kluczowe dla właściwego działania urządzeń i uniknięciu kosztownych napraw, gdzie właściwe dobranie filtrów hydraulicznych i przemysłowych jest kluczowe.

5. Wydajność

Filtracja znacząco poprawia wydajność procesów przemysłowych. Na przykład na platformach wiertniczych piasek i zanieczyszczenia często mieszają się z ropą podczas jej wydobycia. Wdrożenie separacji w postaci rur perforowanych powoduje, iż niektóre z tych cząstek zostają usunięte z układu, oszczędzając czas i energię potrzebną podczas procesu rafinacji ropy naftowej. Wydajność filtracji znacząco wpływa na poprawę jakości oraz poprawę procesów produkcji, prowadząc do oszczędności polegających na tym, że rzadsza staje się wymiana filtrów hydraulicznych , płynów procesowych (m. in. hydraulicznych) czy kluczowych elementów układu.

Oczywistym więc staje się fakt, iż filtracja przemysłowa odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu i długowieczności układów hydraulicznych i procesowych. Dzięki zastosowaniu różnych typów filtrów oleju hydraulicznego strategicznie rozmieszczonych w systemie, zanieczyszczenia mogą być skutecznie usuwane, chroniąc sprzęt, zapewniając oczyszczanie oraz bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, ułatwiając separację i w efekcie zwiększając ogólną wydajność danego procesu.

Od pomp i zaworów poprzez silniki i cylindry do najbardziej złożonych procesów produkcyjnych układy filtracji składają się z wielu złożonych komponentów, których najważniejszym elementem staje czystość płynu hydraulicznego.   

Ze względu na złożoność kryteriów doboru filtrów hydraulicznych zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, który pomoże w doborze najbardziej odpowiedniego filtra do urządzenia/maszyny przemysłowej.

Adres

-----------------------------

Polityka prywatności

-----------------------------